سطل موزیکال اسکلت

0تومان

سطل موزیکال اسکلت

این محصول باطری خور شامل یک عدد سطل به شکل اسکلت میباشد و  در داخل سطل چراغ وجود داردکه با روشن کردن آن ، چراغ های رنگی رنگی روشن میگردد و صدای خنده ی ترسناکی در فضا میپیچد

ناموجود