فیجت میش بال دونه رنگی

45.000تومان

فیجت میش بال دونه رنگی

این محصول شامل ۱عدد فیجت توپی میباشد که داخل آن دونه های رنگی است و میتوانید آن را در دست بگیرید و فشارش دهید و با این کار استرس خود را کاهش دهید رنگ این محصول شفاف است که دخل آن دونه های رنگی است و قابل ارسال به سراسر کشور است

ناموجود

فیجت میش بال دونه رنگی
فیجت میش بال دونه رنگی

ناموجود