له شو پرتقال

تماس بگیرید

له شو پرتقال وسیله ای بسیار سرگرم کننده است.

بسیار ظریف و آسیب پذیره و این بخاطر این مسئله ست که بعد از برخورد با دیوار و سطوح صاف لِه بشه.

برخورد ناخن و اجسام تیز باعث پارگی و خرابی این محصول میشه. پس خیلی مراقب باشید. پرتاب له شو پرتقال به شیشه چسبیده میشه کار باحالیه. ما امتحانش کردیم.