بادکنک قلب عروسی

60.000تومان

بادکنک قلب عروسی

اندازه این بادکنک حدودا ۹۰ در ۷۰ سامتی متر میباشد که به صورت ۲قلب به هم متصل میباشند و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

 

بادکنک قلب عروسی
بادکنک قلب عروسی