بادکنک فویلی فلامینگو

20.000تومان

بادکنک فویلی فلامینگو

جنس این بادکنک فویلی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

 

بادکنک فویلی فلامینگو
بادکنک فویلی فلامینگو