بادکنک ستاره هپی برد دی

15.000تومان

بادکنک ستاره هپی برد دی

جنس این بادکنک فویلی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک ستاره هپی برد دی
بادکنک ستاره هپی برد دی