ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی هپی رژ و لاک | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی هپی رژ و لاک

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی رژ و لاک

جنس این محصول فویلی می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی هپی رژ و لاک
بادکنک فویلی هپی رژ و لاک