اجاره میز پلکسی بادکنک ۹۰سانتی

1- یک عدد مکعب مستطیلی شکل
2- جنس پلکسی
3- بی رنگ
4- در ابعاد 40 در 40 در ارتفاع 55 سانتی متر

5- در ابعاد 40 در 40 در ارتفاع 90 سانتی متر

اجاره میز پلکسی بادکنک یک عدد به صورت روزانه محاسبه میگردد و هزینه حمل رفت و برگشت در ابتدا محاسبه می شود.

اجاره این میزها برای مشتریان تهرانی امکان پذیر می باشد.